Je bent hier:

!Wijzigingen in voorafbetaling AJ 2020!        

 

 

Nieuw rekeningnummer:

Zowel voor particulieren, zelfstandigen als voor vennootschappen dienen de voorafbetalingen die betrekking hebben op aanslagjaar 2020 uitgevoerd worden op een nieuw rekeningnummer:

BE61 6792 0022 9117

Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen
Koning Albert II laan 33, bus 42
1030 Schaarbeek.


Er bestaat een overgangsmaatregel voor ondernemingen wiens boekjaar niet samenvalt met een kalenderjaar en dus niet op 31/12/2018 afgesloten wordt! Gelieve dus uw dossierbeheerder hieromtrent te contacteren.
 

Wijziging gestructureerde mededeling:

Om een vlotte verwerking van de betalingen te kunnen garanderen dient u te betalen met een gestructureerde mededeling:

Vennootschappen: geen wijziging!

Particulieren en zelfstandigen: De betaaluitnodigingen voor de voorafbetalingen die vanaf het aanslagjaar 2020 verstuurd worden, zullen melding maken van deze nieuwe gestructureerde mededeling.


Afschaffing papieren uittreksel

Vanaf midden maart 2019 zullen de belastingplichtigen op elk moment de geactualiseerde toestand van de door hen gedane voorafbetalingen kunnen consulteren via www.myminfin.be