Je bent hier:

Inventarisopname

Iedere belastingplichtige (waarvan de boekhouding afsluit op 31/12) dient jaarlijks zijn inventaris op te maken.
De getelde eenheden dienen uitgedrukt te worden in aanschaffingswaarde. 
Indien voor bepaalde zaken de verkoopprijs lager ligt dan de aanschaffingswaarde gelieve dit duidelijk te vermelden.
Belastingplichtigen waarvan de boekhouding niet afsluit op 31/12 dienen op afsluitdatum van hun boekjaar steeds de inventaris op te maken.

Terug naar agenda