Je bent hier:

Neerlegging jaarrekening

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat ze is goedgekeurd door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar bij de Balanscentrale worden neergelegd.
Bij laattijdige neerlegging moet een tarieftoeslag betaald worden.  Deze tarieftoeslag wordt aangerekend vanaf de negende maand na afsluiting van het boekjaar.

Naar de balanscentrale.

Terug naar agenda