Als erkende dienstenverlener bij de KMO-portefeuille onder de pijlers “Advies, Strategisch Advies”, kunnen ondernemers die beroep doen op ons kantoor genieten van de KMO-portefeuille.
De KMO-portefeuille houdt in dat de ondernemers een subsidie kunnen bekomen bij het aanvragen van een advies.

Naast een schat aan ervaring binnen QUARTUS, hebben we ook nauwe contacten met externe adviseurs op vlak van BTW, handelsrecht, fiscaal recht ,… 

Haalbaarheidsstudie

Bij de opstart of overname van een onderneming, maken wij een haalbaarheidsstudie op. Deze studie levert je een beter zicht in de economische en financiële bereikbaarheid van uw onderneming. Zo wordt er nagegaan of een opstart of overname rendabel zal zijn.
 

Herstructurering

Wanneer U herstructureringen wil doorvoeren in uw onderneming, bieden we ondersteuning tijdens de onderhandelingen en procedures.

Bij de overgang van Uw eenmanszaak naar een vennootschap verzorgen wij een efficiënte begeleiding en planning.

Overdracht en successieplanning

Ook indien de overdracht van de familiale onderneming er zit aan te komen, onderzoeken we samen met U de mogelijke opties. Elke optie wordt met een kostenraming aan U voorgelegd. Zo kunt U met een getrouw beeld de beste keuze maken.
QUARTUS hecht belang aan uw toekomst. Samen stellen we een vermogens- en/of successieplan op aan de hand van uw wensen. Vermogensplanning zorgt voor een grondiger inzicht in de toekomst. Waar successieplanning financiële zekerheid biedt voor uw naasten.