Nieuws

Het belang van een tijdige aangifte

13/03/2023

Het is fiscaal van belang om de aangiftes inkomstenbelasting zeker tijdig in te dienen. Een laattijdige aangifte kan niet enkel de bewijslast omkeren, het kan ook bepaalde fiscale aftrekken uitsluiten. 

Lees meer

De investeringsaftrek: snel zijn is de boodschap!

07/12/2022

De gewone investeringsaftrek voor kleine ondernemingen bedraagt op vandaag 25%. Dit betekent dat u bovenop de afschrijvingen in het jaar van aanschaf een bijkomende fiscale aftrek geniet van 25% van de investering. 
Vanaf 01/01/2023 zal dit tarief terug zakken naar het oude tarief, nl. 8%, en dit ongeacht de afsluitdatum van uw boekjaar. 

Lees meer

De 80%-regel bij IPT

07/12/2022

Het zelfstandigenpensioen in België is gemiddeld gezien een pak lager dan het werknemerspensioen en al zeker dan het ambtenarenpensioen. De hoogte van uw wettelijk pensioen hangt steeds af van de sociale bijdragen die u betaald heeft gedurende uw loopbaan.

 

Lees meer