begeleiding bij een startup

Eénmanszaak of vennootschap

Het starten van een eenmanszaak of vennootschap, de keuze tussen de twee is niet altijd even gemakkelijk te maken. Bij QUARTUS gaan we met U een begeleidend gesprek aan om zo uw wensen, in werkelijkheid om te zetten. Waarbij we zorgvuldig alle stappen en verplichtingen met U overlopen.

Financieel plan

Bij de oprichting van een vennootschap moet er verplicht een financieel plan worden opgemaakt. QUARTUS zal de opmaak van het financieel plan begeleiden en finaliseren.
Om de oprichting efficiënt te laten verlopen, waken wij over de coördinatie ervan. Zo staan wij in voor het contact met de notaris en financiële instelling.

Ondernemingsloket

Wanneer uw eenmanszaak of vennootschap is opgestart, dient deze te worden ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen. QUARTUS begeleidt ook deze procedure en neemt de rol als contactpersoon op.