Vennootschappen hebben niet enkel boekhoudverplichtingen, maar ook vennootschapsrechtelijke verplichtingen. Deze verplichtingen zijn meer gericht naar de wettelijke verslaggeving en publicaties in het Belgisch Staatsblad.
Zo zorgen we voor de verslaggeving betreffende omzetting van vennootschappen, fusies en splitsingen, ontbindingen van een vennootschap, maar ook voor de dagdagelijkse wijzigingen van uw vennootschap, zoals benoemingen of ontslagen binnen het bestuur of wijzigingen van de maatschappelijke zetel.