Enkelvoudige en dubbele boekhouding

De hoofdactiviteit bij QUARTUS is en blijft het verzorgen van de boekhouding. Vanuit een correcte boekhouding vertrekt namelijk een financieel gezonde onderneming.
Elke klant krijgt naast een vennoot ook een dossierbeheerder toegewezen. Op die manier kan een vertrouwelijke zakenrelatie worden opgebouwd en kan er op uw vragen een doelgericht boekhoudkundig advies verleend worden.

Administratieve organisatie

Samen met ons wordt er eveneens gezorgd voor een optimale organisatie van de boekhouding.
Wenst U uw eigen boekhouding bij te houden dan kunnen we ook bijstaan in het aanbevelen van de juiste software en vaardigheden.
Vanuit onze ruime ervaring verzorgen we de supervisie en opvolging van uw boekhouding. Zo worden alle deadlines nauwgezet opgevolgd.

Budgettering, liquiditeitsplanning en maandelijkse opvolging

Indien U een maandelijks overzicht wenst van uw cijfers, kunnen wij uiteraard instaan voor de opmaak en opvolging hiervan.
Wenst U een budget of een liquiditeitsplanning op te maken en deze te toetsen aan de werkelijke cijfers, ook dit wordt door ons begeleid.

Opmaken balans en neer te leggen jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zorgen wij voor de afsluiting, de opmaak en de neerlegging van de jaarrekening en de fiscale aangifte van uw onderneming.