Fiscaliteit personenwagens

Moet u nog snel een nieuwe personenwagen kopen? 

Binnenkort wijzigt de autofiscaliteit alweer. Tijd om even stil te staan welke wijzigingen er aankomen en hoe u daarop kan anticiperen. 

Onderstaand artikel behandelt louter de fiscale aftrek (in de personenbelasting of vennootschapsbelasting). Aan de bestaande BTW-regeling, waarbij de BTW maximaal 50% aftrekbaar is op personenwagens, wijzigt er niets. 

 

Huidige autofiscaliteit 

Op vandaag is de aftrek van een personenwagen bepaald op basis van de zogenaamde gramformule waarbij de aftrekbaarheid steeds tussen 50% en 100% ligt, m.u.v. wagens met een CO2-uitstoot van minstens 200 g/km die slechts 40% aftrekbaar zijn. 

Gezien zuiver elektrische wagens geen CO2-uitstoot hebben, zijn deze 100% aftrekbaar. 

Hybrides – dit zijn wagens die zowel een elektrische als een benzine- of dieselmotor hebben – vallen dus ook onder de gramformule. Veel hybrides hebben echter een lage CO2-uitstoot waardoor (bijna) 100% aftrekbaar zijn. Bij plug-in hybrides – dit zijn hybrides die u aan een laadpaal kan opladen – moet er ook gekeken worden of er geen sprake is van een fake-hybride die fiscaal niet interessant is. Tenslotte zijn de brandstofkosten (diesel / benzine) bij plug-in hybrides aangeschaft vanaf 01/01/2023 slechts voor 50% aftrekbaar. 

Let op: bovenstaande aftrekpercentages slaan louter op de fiscale aftrekbaarheid; in een eenmanszaak moet de aftrek bijkomend beperkt worden in functie van het beroepsgebruik

Wat wijzigt er? 

De voormelde gramformule wordt vanaf 01/07/2023 gradueel afgeschaft richting 2026: wagens aangeschaft vanaf 2026 zullen enkel nog fiscaal aftrekbaar zijn indien ze geen CO2-uitstoot hebben, m.a.w. indien ze zuiver elektrisch aangedreven worden. 

Voor zuiver elektrische wagens blijft de aftrek sowieso 100% voor alle wagens aangeschaft uiterlijk in 2026. Elektrische wagens aangeschaft na 2026, zullen niet langer 100% fiscaal aftrekbaar zijn. 

Wagens met CO2-uitstoot, aangeschaft uiterlijk op 30/06/2023 

Voor wagens aangeschaft uiterlijk op 30/06/2023 verandert er niets; deze blijven dus aftrekbaar volgens de gramformule, ook in alle latere jaren. Eens de wagen werd aangeschaft, wijzigt het aftrekbaar percentage dus niet meer. 

Voor alle duidelijkheid benadrukken we dat als aanschafdatum de volgende regels gelden: 

Indien de wagen aangekocht wordt en al dan niet gefinancierd wordt met een lening, geldt de datum van bestelling

Indien de wagen niet aangekocht maar gehuurd wordt via leasing of renting, geldt de datum van het leasing- of rentingcontract. Ook na het lichten van de aankoopoptie in de toekomst zal de huidige (gunstigere) fiscaliteit van toepassing blijven. 

Wagens met CO2-uitstoot, aangeschaft tussen 01/07/2023 en 31/12/2025 

Deze wagens zullen ook fiscaal aftrekbaar blijven op basis van de gramformule, maar er zal geen minimaal aftrekbaar percentage meer zijn en de maximale aftrekbaarheid zal beperkt worden

 • T.e.m. aanslagjaar 2025: maximaal 100% (zoals vandaag geldt) 
 • In aanslagjaar 2026: maximaal 75% 
 • In aanslagjaar 2027: maximaal 50% 
 • In aanslagjaar 2028: maximaal 25% 
 • Vanaf aanslagjaar 2029: de wagen is niet langer aftrekbaar. 

Wagens met CO2-uitstoot, aangeschaft vanaf 01/01/2026 

Deze wagens – inclusief hybrides dus – zullen niet aftrekbaar zijn. 

Wagens zonder CO2-uitstoot (zuiver elektrisch) 

Zuiver elektrische wagens zijn 100% aftrekbaar indien zij aangeschaft zijn uiterlijk op 31/12/2026. Voor de wagens die na 2026 worden aangeschaft, zal de aftrekbaarheid afhangen van het jaar van aanschaf. Ook hier blijft de aftrekbaarheid behouden in later jaren, op basis van het jaar van aanschaf. 

 • Aangeschaft uiterlijk op 31/12/2026: 100% aftrekbaar 
 • Aangeschaft in 2027: 95% aftrekbaar 
 • Aangeschaft in 2028: 90% aftrekbaar 
 • Aangeschaft in 2029: 82,5% aftrekbaar 
 • Aangeschaft in 2030: 75% aftrekbaar 
 • Aangeschaft vanaf 01/01/2031: 67,5% aftrekbaar 

 

Voorbeelden 

Een benzine-hybride met een CO2-uitstoot van 42 g/km: 

 • Indien aangeschaft uiterlijk 30/06/2023: 100% aftrekbaar 
 • Indien aangeschaft tussen 01/07/2023 en 31/12/2025: 
  • 100% aftrekbaar t.e.m. aanslagjaar 2025 
  • 75% aftrekbaar in aanslagjaar 2026 
  • 50% aftrekbaar in aanslagjaar 2027 
  • 25% aftrekbaar in aanslagjaar 2028 
  • 0% aftrekbaar vanaf aanslagjaar 2029 

Een diesel met een CO2-uitstoot van 150 g/km: 

 • Indien aangeschaft uiterlijk 30/06/2023: 50% aftrekbaar 
 • Indien aangeschaft tussen 01/07/2023 en 31/12/2025: 
  • 50% aftrekbaar t.e.m. aanslagjaar 2025 
  • 45% aftrekbaar in aanslagjaren 2026 en 2027 
  • 25% aftrekbaar in aanslagjaar 2028 
  • 0% aftrekbaar vanaf aanslagjaar 2029 

Conclusie 

Indien u binnen afzienbare tijd uw personenwagen wilt vervangen, dan weet u best nu al of dat een (zuiver) elektrische zal zijn of een hybride, diesel of benzine. In dat laatste geval kan het fiscaal interessant zijn om de nieuwe wagen nog aan te schaffen uiterlijk tegen 30/06/2023, waarbij de datum van bestelling (bij aankoop) of de datum van het leasing- of rentingcontract doorslaggevend is. 

De verwachting is dat er vanaf 01/07/2023 niet veel plug-in hybrides meer gekocht zullen worden; de meerprijs (t.o.v. de diesel- of benzinevariant) zal dan vaak niet meer opwegen tegenover het fiscale voordeel. 

Natuurlijk moet opgemerkt worden dat de aankoop van een nieuwe wagen niet louter een fiscaal vraagstuk is; als het financieel niet opportuun is om een grote uitgave te doen, zal de fiscaliteit dat veelal niet veranderen.